WordPress websites in goed gezelschap

Reset Vlaanderen

Reset.Vlaanderen wil de positieve kracht van de transitie naar een duurzamere samenleving en economie tastbaar maken. Hiervoor bundelt ze de krachten van het sociale en ecologische middenveld.

Reset Vlaanderen had een website die al enkele jaren dienst deed, maar die einde levensduur was.

Samen met Thijs Calu hebben we alle bestaande inhoud en functionaliteiten overlopen en opgeschoond. Dit resultaat hebben we in een opgefriste layout gegoten en staat nu online!

www.reset.vlaanderen