WordPress websites in goed gezelschap

Omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

…voor organisaties en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdhulp en de zorg voor personen met een handicap. Een initiatief van Psyche, Icoba en SAM, in nauwe samenwerking met het Steunpunt WVG.

Voor deze website hadden we het plezier om met Daisy Nauwelaers samen te werken. Zij had op voorhand zelf een overzicht gemaakt van alle inhoud die aan bod moest komen en alle specificaties die ze nodig had.

Wij konden verder bouwen op haar basis en stap voor stap een antwoord vinden op de vele vragen die ze had ;-).

De deadline was strak en niet onderhandelbaar, en wij haalden dat met 3 naadloos én met plezier onderweg. Soms lukt dat he.

www.omgaanmetvbm.be